odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Kompanija

D.O.O. "AGH Inžinjering & Marketing" je preduzeće za razvoj, proizvodnju i promet armature.Osnovano je 1979. godine kao OOUR "Polet" u okviru RO "rad" - SOUR MIN - Niš sa sedištem u Gadžinom Hanu, 20 kilometara udaljenom od centra Niša. Sada posluje kao akcionarsko društvo sa potpunom odgovornošću.
AGH sada zapošljava oko 110 radnika i u svom sastavu ima sve funkcije neophodne za samostalno poslovanje. Proizvodna hala se prostire na 2500m2.AGH se bavi proizvodnjom cevovodne armature i spojnih elemenata za vodovode, elektrane, toplovode i sl.
Armature se primenjuju za transport različitih fluida kao što su: pitka voda, industrijska voda do temperature 250 C, morska i slana voda, otpadna voda, nafta i naftni derivati, prirodni gas, dimni gas i gas visoke peći, praškasti materijali, pulpa i dr.
U poslednjih pet godina uspeva da izraste u najvećeg proizvođača industrijskih cevnih armatura prečnika od DN 40 do DN 3000 (mm) i pritisaka od NP 2.5 do NP 64 (bar).Timskim radom i koordinacijom svih funkcija uspešno se zadovoljavaju sve potrebe naših korisnika. Na vaš zahtev AGH može da proizvidi armaturu i sa karakteristikama koje nisu definisane katalogom.

Komercijala je u neposrednom kontaktu sa kupcima, dobavljačima i korisnicima i u saradnji sa razvojem i drugim funkcijama uspešno zadovoljava zahteve korisnika i vrši izbor najboljih dobavljača.

AGH je aktivni učesnik na svim savetovanjima koja organizuju udruženja korisnika ili proizvođača armature, a na specijalizovanim sajmovima naši proizvodi su uvek zapaženi.
Svi proizvodi se izrađuju od odgovarajićeg čelika sa odgovarajućom termičkom i mašinskom obradom kako je to definisano tehničkom dokumentacijom. Kućišta armature se uglavnom izrađuju zavarivanjem ili livenjem.
Kontrola kvaliteta, ispitivanje pod pritiskom i ispitivanje funkcionisanja armature uz odgovarajiću antikorozionu zaštitu svakog pojedinačnog proizvoda je garancija za kvalitetan rad vaših postrojenja.

Na ovoj slici se nalazi to i to.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

razvojni biro

Razvojni biro, opremljen je najsavremenijim PC računarima. Sa svojim visokostručnim i kreativnim kadrom permanentno radi na osvajanju novih proizvoda i poboljšanju kvaliteta proizvoda iz postojećeg programa, a na osnovu istraživanja tržišta i zahteva korisnika.

< nazad
> english