odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Mini hidro elektrane

MINI HIDRO ELEKTRANE

Zahvaljujući svojim konstruktivnim karakteristikama, tablasti zatvarači nalaze značajnu primenu u mnogobrojnim oblastima privredne delatnosti. Najširu primenu nalaze u melioracionim sistemima, u postrojenjima za tretman voda, hidroelektranama, termoelektranama, u vodoispusnim i vodozahvatnim sistemima akumulacija.

Pored tablastih zatvarača, odnosno ustava iz našeg proizvodnog programa i sistemima mini hidrocentrala značajnu primenu nalaze i rešetke (automatske sa čistilicom i obične grube i fine), zatim Leptirasti zatvarači, Pljosnati zasuni, Klipno prstenasti ventili koji služe za regulaciju protoka, kao i razni Fazonski komadi, standardni i po zahtevu kupaca.

 

hndgh

"Siapro" - Slovenija (faza projektovanja)

ghfgh

MHE "Kaludra" - Berane (faza projektovanja)

Galerija fotografija

< nazad
> english