odštampaj odmah

nazad

> srpski

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

end flap valves
AGH armatures
End flap valves
DN 6-16 (bar)
NP 50-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

suction strainers with flap
AGH armatures
Suction strainers with flap
DN 10-16 (bar)
NP 50-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

electro-mechanical grates with flap
AGH armatura
Electro-mechanical grates with flap


[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatures
Accesory equipment

flat strainers
AGH armatura
Flat strainers
NP 10-16 (bar)
DN 40-500 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< back
> srpski