odštampaj odmah

nazad

> srpski

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

butterfly valves
AGH armatures
Butterfly valves
DN 2.5-40 (bar)
NP 80-3000 (mm)
[...More]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

butterfly valves with rubber lining
AGH armatures
Butterfly valves with rubber lining
DN 2.5-40 (bar)
NP 80-3000 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

plate gates
AGH armatures
Plate gates
Graphic drawings
.
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatures
Butterfly and Plate valves

tube plate valves
AGH armatures
Tube plate valves
NP 2.5 (bar)
DN 150-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< back
> srpski