odštampaj odmah

nazad

> srpski

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

conical valves
AGH armatures
Conical valves
DN 10-16 (bar)
NP 200-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.

AGH armatures
Conical valves

sleeve valves
AGH armatures
Sleeve valves
DN 16 (bar)
NP 100-500 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< back
> srpski