odštampaj odmah

nazad

> srpski

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

gibolt couplings
AGH armatures
Gibolt couplings


[...More]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

expansion joints type "A"
AGH armatures
Expansion joints type "A"
DN 2,5-25 (bar)
NP 40-3000 (mm)
[...More]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

expansion joints type  "B"
AGH armatures
Expansion joints type "B"
NP 2,5-25 (bar)
DN 40-3000 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

expansion joints type "C"
AGH armatures
Expansion joints type "C"
NP 10 (bar)
DN 100-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

expansion compensators type "A"
AGH armatures
Expansion compensators type "A"
NP 10-25 (bar)
DN 80-1500 (mm)
[...More]
Download PDF.

AGH armatura
Spojni elementi

expansion compensators type "B"
AGH armatures
Expansion compensators type "B"
NP 10-25 (bar)
DN 80-1500 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Spojni elementi

expansion compensators type "C"
AGH armatures
Expansion compensators type "C"
NP 10-16 (bar)
DN 200-800 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatures
Connecting elements

expansion couplings
AGH armatures
Expansion couplings
NP 10-25 (bar)
DN 80-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< back
> srpski