odštampaj odmah

nazad

> srpski

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

pločasti zasuni
AGH armatures
Plate gate
DN 10 (bar)
NP 50-500 (mm)
[..More]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

pljosnati zasuni
AGH armatures
Sluice valves
DN 6;10 (bar)
NP 150-2000 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

okrugli zasuni
AGH armatures
Round gate valves
NP 16 (bar)
DN 150-1200 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatures
Valves

okrugli zasuni
AGH armatures
High pressure sluice valves
NP 16-25 (bar)
DN 150-1000 (mm)
[...More]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< back
> srpski