odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

leptiraste povratne klapne
AGH armatura
Leptiraste povratne klapne
DN 10-25 (bar)
NP 150-1500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

povratne klapne
AGH armatura
Povratne klapne
DN 16 (bar)
NP 100-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

povratne klapne kose
AGH armatura
Povratne klapne kose
NP 10-16 (bar)
DN 50-400 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

povratni ventili
AGH armatura
Povratni ventili
NP 10-25 (bar)
DN 50-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

povratni ventili amortizujući
AGH armatura
Povratni ventili amortizujući
NP 10-25 (bar)
DN 150-1000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

leptiraste povratne klapne sa hidrauličnim amortizerom
AGH armatura
Leptiraste povratne klapne sa hidrauličnim amortizerom
NP 10-25 (bar)
DN 150-1500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english