odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

leptirasti zatvarač
AGH armatura
Leptirasti zatvarač
DN 2.5-40 (bar)
NP 80-3000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Leptirasti i Tablasti zatvarači

cevni tablasti zatvarač
AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač
NP 2.5 (bar)
DN 150-1200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

tablasti zatvarač
AGH armatura
Tablasti zatvarač
Grafički crtež
.
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptirasti i Tablasti zatvarači

cevni tablasti zatvarač
AGH armatura
Leptirasti zatvarač sa gumenom oblogom
DN 2.5-40 (bar)
NP 80-3000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english