odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Leptirasti zatvarač

DN 2.5-40(bar) NP 80-3000(mm)

Sastav: Kućište i zaporno telo leptirastih zatvarača izrađujemo od konstrukcionih čelika zavaraivanjem, a vratila od nerđajućeg čelika ili od čelika za poboljšanje sa kliznim površinama od nerđajućeg čelika.
Opis: Leptirasti zatvarači su uređaji koji se koriste za prekidanje i uspostavljanje fluida u cevovovdima i cevnim sistemima. Stavljanjem zapornog organa u međupoložaj moguće je vršiti regulaciju protoka.
Najširu primenu nalaze u:

leptirasti zatvarač
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english