odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Tablasti zatvarač

 

Sastav: Zavarena konstrukcija rama zapornog tela izrađuje se od konstrukcionih čelika, vučno vreteno od nerđajućeg čelika a zaptivna guma od EPDM-a.
Opis: Zahvaljujući svojim karakteristikama tablasti zatvarači nalaze primenu u mnogobrojnim oblastima privredne delatnosti.
Najširu primenu nalaze u:

tablasti zatvarači
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english