odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cilindrični prenosnici

 

Sastav: Kućište cilindričnih reduktora izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem.
Zupčanici i vratila se izrađuju od čelika za poboljšanje i odgovarajuće je termički obrađeni.

Opis: Ovi reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih zatvarača ili kao predprenosnici pužnih reduktora.
Ako se pomoću pužnog reduktora ne može dovoljno da smanji brzina zatvaranja cevnog zatvarača ili ako se raspoloživa veličina ulaznog obrtnog momenta pomoću kružnog reduktora ne može da uveća do veličine izlaznog obrtnog momenta potrebne za otvaranje i zatvaranje cevnih zatvarača, onda se ugrađuje ispred pužnog reduktora odgovarajući cilindrični reduktor.

cilindrični prenosnici
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english