odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Pužni reduktori

 

Sastav: Kućište pužnih reduktora izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem.
Puž se izrađuje od čelika za poboljšanje i odgovarajuće je termički obrađen, a venac pužnog točka od aluminijumske bronze.

Opis: Ovi pužni reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih zatvarača. Pomoću reduktora se smanjuje ulazni broj obrtaja zapornog organa, odnosno brzina zatvaranja cevnog zatvarača na dozvoljene ili dogovorene veličine.
Istovremeno se reduktorom uvećava raspoloživa veličina ulaznog obrtnog momenta do veličine obrtnog momenta na ulazu reduktora potrebnog za otvaranje odnosno zatvaranje cevnog zatvarača.

pužni reduktori
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english