odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Elektro-mehanička rešetka sa čistilicom

 

Sastav: Rešetka se izrađuje od čeličnih profila koji se međusobno zavaruju.

Opis: Osnovna primena rešetke je da iz vode otklanja sve plivajuće i plutajuće predmete, sa dimenzijama većim od svetlog otvora između štapova rešetke, transportuje ih i odlaže u kanal ili transporter.
Primenjuje se kod svih vodozahvata i crpnih stranica za zaštitu pumpi, sita i drugih uređaja od plivajućih i plutajućih predmeta.
Najčešću primenu nalaze:

elektro mehanička rešetka sa čistilicom
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english