odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

čelične prirubnice ravne
AGH armatura
Čelične prirubnice ravne
NP 2,5-40 (bar)
DN 40-3000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

čelične prirubnice ravne G
AGH armatura
Čelične prirubnice ravne - G
DN 10-16 (bar)
NP 50-1000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

čelične prirubnice sa grlom
AGH armatura
Čelične prirubnice sa grlom
NP 2,5-40 (bar)
DN 10-4000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Prirubnice

čelične prirubnice slepe
AGH armatura
Čelične prirubnice slepe
NP 6-40 (bar)
DN 10-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Prirubnice

zavarene cevi
AGH armatura
Zavarene cevi
NP 6-40 (bar)
DN 10-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english