odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

ventili sigurnosti
AGH armatura
Ventili sigurnosti
DN 10 (bar)
NP 50-150 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

vazdušni ventili sa velikim otvorom
AGH armatura
Vazdušni ventili sa velikim otvorom
DN 10;16 (bar)
NP 50-200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

vazdušni ventili sa malim otvorom
AGH armatura
Vazdušni ventili sa malim otvorom
NP 10;16 (bar)
DN 50-80 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

vazdušni ventili sa dve kugle
AGH armatura
Vazdušni ventili sa dve kugle
NP 16 (bar)
DN 50-200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Sigurnosni ventili

ugaoni ventil sa plovkom
AGH armatura
Ugaoni ventil sa plovkom
NP 10 (bar)
DN 40-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english