odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Diletacione spojnice

NP 10-25 DN 80-1200

Sastav: Za neagresivne fluide izrada diletacionih spojnica je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a ili specijalnog EPDM-a.
Opis: Diletacione spojnice su uređaji koji se koriste u cevovodima kao elementi za spajanje i kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama +/-Δ1.
S obzirom na srazmerno malu ugradbenu dužinu, diletacione spojnice su naročito pogodne za ugradnju u šahtama.

diletacione spojnice
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english