odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Diletacioni kompenzatori tip "A"

NP 10-25 DN 80-1500

Sastav: Za neagresivne fluide izrada diletacionih kompenzatora je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a i specijalnog EPDM-a, ili od grafitne azbestne pletenice.
Opis: Diletacioni kompenzatori ugrađuju se u cevovodima kao elementi prvenstveno namenjeni za kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija.
Pored ovog, omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elementa cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama +/- Δ1.

diletacioni kompenzatori tip "A"
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english