odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

žibo spojnice
AGH armatura
Žibo spojnice


[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

montažno demontažni delovi tip "A"
AGH armatura
Montažno demontažni delovi tip "A"
DN 2,5-25 (bar)
NP 40-3000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

montažno demontažni delovi tip "B"
AGH armatura
Montažno demontažni delovi tip "B"
NP 2,5-25 (bar)
DN 40-3000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

montažno demontažni delovi tip "C"
AGH armatura
Montažno demontažni delovi tip "C"
NP 10 (bar)
DN 100-1200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Leptiraste povratne klapne

diletacioni kompenzatori tip "A"
AGH armatura
Diletacioni kompenzatori tip "A"
NP 10-25 (bar)
DN 80-1500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Spojni elementi

diletacioni kompenzatori tip "B"
AGH armatura
Diletacioni kompenzatori tip "B"
NP 10-25 (bar)
DN 80-1500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Spojni elementi

diletacioni kompenzatori tip "C"
AGH armatura
Diletacioni kompenzatori tip "C"
NP 10-16 (bar)
DN 200-800 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Spojni elementi

diletacione spojnice
AGH armatura
Diletacione spojnice
NP 10-25 (bar)
DN 80-1200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english