odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Montažno demontažni delovi tip "B"

NP 2,5-25 DN 40-3000

Sastav: Za neagresivne fluide izrada montažno-demontažnih delova je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a i specijalnog EPDM-a.
Opis: Montažno-demontažno delovi su uređaji koji se u cevovodima ugrađuju kao elementi za spajanje.
Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći mogućnost podešavanja ugradbene dužine u granicana +/-Δ1.

montažno demontažni delovi tip "B"
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english