odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Montažno demontažni delovi tip "C"

NP 10 DN 100-1200

Sastav: Za neagresivne fluide izrada montažno-demontažnih delova je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a i specijalnog EPDM-a.
Opis: Montažno-demontažno delovi su uređaji koji se u cevovodima ugrađuju kao elementi za spajanje.
Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći mogućnost podešavanja ugradbene dužine u granicana +/-Δ1.

montažno demontažni delovi tip "C"
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english