odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Žibo spojnice

 

Sastav: Žibo spojnice se izrađuju od konstrukcionih čelika, a zaptivna guma je od EPDM-a.
Opis: Žibo spojnice se upotrebljavaju za vezu azbest-cementnih cevi u cevovodima pod pritiskom.
Napomena: žibo spojnice mogu da se primenjuju i za vezu cevi od livenog gvožđa ili tvrdog PVC-a, ali se onda mora prečnik D da prilagodi spoljašnjem prečniku cevi.

žibo spojnice
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english