odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

pločasti zasuni
AGH armatura
Pločasti zasuni
DN 10 (bar)
NP 50-500 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

pljosnati zasuni
AGH armatura
Pljosnati zasuni
DN 6;10 (bar)
NP 150-2000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Cevni tablasti zatvarač - grafički crteži

okrugli zasuni
AGH armatura
Okrugli zasuni
NP 16 (bar)
DN 150-1200 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.

AGH armatura
Zasuni

okrugli zasuni
AGH armatura
Pločasti zasuni visokopritisni
NP 16-25 (bar)
DN 150-1000 (mm)
[...Detaljnije]
Download PDF.
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english