odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Okrugli zasuni

NP 16-25 (bar) DN 150-1000 (mm)

Sastav: Kućište i zaporni diskovi okruglih zasuna izrađeni su od konstrukcionog čelika, s tim da su zaptivne površine na njima od nerđajućeg čelika, a klizni ležajevi od sivog liva.
Opis: Okrugli zasuni su uređaji koji služe kao zaporni organi u cevovodima. Naročito se preporučuje u cevovodima u kojima su oni za vreme rada potpuno otvoreni ili zatovreni, a strujanje fluida može da bude u oba smera.

Široku primenu nalaze:

okrugli zasuni
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english