odštampaj odmah

nazad

> english

AGH armatura
Pločasti zasuni

NP 10 (bar) DN 50-500 (mm)

Sastav: Kućište pločastih zasuna izrađeno je od konstrukcionog čelika zavarivanjem, a zaporna ploča od nerđajućeg čelika odgovarajuće površinske tvrdoće.
Opis: Pločasti zasuni su uređaji koji služe kao zaporni organi u cevovodima kroz koje se transportuju pulpa, tečnosti sa sadržajem peska, kristala i drugih nečistoća.

Široku primenu nalaze:

pločasti zasuni
Na ovoj slici se nalazi to i to.
< nazad
> english